– Đặt tính Hoa Dừa Cạn Đứng PACIFICA có chiều cao cây từ 20-25 cm, có đường kính hoa từ 3.5-5 cm. Dừa Cạn Đứng PACIFICA có thời gian ra hoa sớm, nở hoa hoàn toàn(từ khi gieo hạt): 60-70 ngày.
– Là một loài ngày càng phổ biến, có ưu điểm vượt trội do thân cây khỏe, thấp, nhánh nhiều, nhiều hoa, bụi có hình dáng thoáng nên thoát ẩm tốt, cây có khả năng chịu được các điều kiện thời tiết khác nhau.
– Thích hợp trồng chậu, trồng chậu cây, trang trí sân vườn, cảnh quan hoặc trồng xen với các loại hoa khác trong chậu lớn, trồng thành từng nhóm lớn trên lô đất.
Những màu được nhiều người ưa thích chọn lựa ở bên dưới

-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN200_Mix(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN201_Apricot(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN202_Blushhạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN203_Burgundy_Halo(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN204_Burgundy(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN205_Cherry_Red_Halo(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN208_Dark_Red(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN209_Deep_Orchid(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN210_Icy_Pink(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN211_Lilac(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN212_Magenta_Halo(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN213_Orange(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN214_Polka_Dot(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN215_Punch(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN216_Raspberry(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN217_Really_Red(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN218_Rose_Halo(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
-8%

Dừa Cạn Đứng PACIFICA

VIN219_White(100hạt)

Giá gốc là: 60.000₫.Giá hiện tại là: 55.000₫.
Chat Facebook
0916516367